Tunagården

Tunagården är ett litet och lantligt beläget HVB-hem som ligger utanför Kolsva i Västmanland, en vacker bruksort med anor ända från 1540-talet. Ungdomarnas individuella behov och kvalitet före kvantitet genomsyrar alltid vår verksamhet.

Inriktning

Vi tar emot flickor 13-17 år med psykisk ohälsa och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Vårt tillstånd inkluderar även pojkar, detta för att kunna ta emot ungdomar med könsdysfori.

Tunagårdens verksamhet drivs utifrån höga krav på kvalitet och vi jobbar med relativt få placeringar vilket genererar hög personaltäthet. Det löpande arbetet med ungdomarnas behandling bygger vi utifrån ungdomens individuella behov, vilket ligger till grund för den genomförandeplan som upprättas tillsammans med ungdomen.

All personal är utbildade socialpedagoger, behandlingsassistenter eller behandlingspedagoger och samtliga har fortbildning i psykiatriska tillstånd och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.  Vi bedriver ett aktivt arbete med egen psykolog och sjuksköterska.

För oss är det viktigt att erbjuda en normaliserad vardag för både ungdomar och personal, och därför är det viktigt att vi jobbar för att ungdomarna får en för dem fungerande skolgång samt också en tydlig plan för hur kontakt med familj och nätverk skall ske.

Har ni frågor om placeringar?

Kontakta Ylva eller Jocke!

Målsättning

Vår målsättning är att våra placerade ungdomar skall ha en god utveckling. Uppföljningsmöten tillsammans med familj, socialtjänsten, ungdomen och ansvariga på Tunagården sker var sjätte till åttonde vecka och utifrån denna uppföljning avgörs tidsaspekten för ungdomens vård.

För oss är matchning A och O. Vi har nolltolerans till droger på HVB-hemmet och skulle detta uppdagas så behöver diskussion om omplacering ske. Detta för att säkerställa miljön för andra placerade ungdomar.

Tunagården värnar om en lugn och trygg miljö – både på och utanför hemmet.

Målning av Anna Lundström.

 

Tunagården HVB ägs och drivs av Kiron Care AB och har varit i drift sedan 2017.

”Tunagårdens miljö och förutsättningar är jättebra. Är det något HVB-hem som kan lyckas med en komplex placering så är det Tunagården.”

– Placerande handläggare

Tunagårdens inriktning

Tunagården HVB tar emot:

 • Pojkar och flickor 13-17 år (enbart flickor boende nu)
 • Placeringar sker med stöd av socialtjänstlagen (SoL) och lagen med särksilda bestämmelser om vård av unga (LVU)
 • Psykosocial problematik
 • Skolproblematik
 • Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
 • Psykisk ohälsa/psykiatriska diagnoser
 • Intellektuell funktionsnedsättning
 • Trauma
Behandlingsmetoder

Vi använder adekvata behandlingsprogram utifrån klientens behov.

 • ADAD
 • KBT
 • MI-samtal
 • ART
 • LAB/Studio 3
 • A-CRA
 • ADL träning
 • Sex och samlevnad (SESAM)

Boende på Tunagården

Tunagården har ett stort inbjudande kök där alla är välkomna att hjälpa till med matlagning eller bakning.

Aktiviteter

För social färdighetsträning arrangerar vi utflykter till olika besöksmål som ungdomarna får vara med och önska. Ungdomar som kommer till Tunagården får även möjlighet att påbörja lämpliga fritidsaktiviteter. Tillsammans med en kontaktperson får ungdomen själv vara med och bestämma vilka aktiviteter som passar bäst.

”När jag gjorde ett misstag så trodde Tunagården fortfarande på mig och mina möjligheter. Det gjorde att jag blev motiverad att lyckas.”

– Boende ungdom

MER INFORMATION

VILL DU VETA MER?

Om du vill veta mer om våra olika tjänster, har förfrågningar eller annat du undrar över, är du välkommen att höra av dig.

Kontakta oss