Huvudkontor

Kiron Care AB

Rörstrandsgatan 17, bv
SE-113 41 Stockholm

Kontakt Ekonomifrågor

Fakturor skickas till: faktura@kiron.care

HVB

Tunagården HVB

Tuna 4
SE-731 13 Kolsva

Placeringar
+46 76-185 17 52
hvb@kiron.care

Kontakt HVB

hvb@kiron.care

Joacim Sandvall

Föreståndare HVB

Ylva Olm

Behandlingschef

Familjehemsenheten

Postadress

Box 91
SE-735 22 Surahammar

Placeringar
010-166 03 10
familjehem@kiron.care

Kontakt Familjehem

familjehem@kiron.care

Veronica Nilskvist

Verksamhetschef Familjehem

Diana Eriksson

Biträdande Verksamhetschef & Familjehemskonsulent

Neuropsykiatri-enheten

Kiron Care NPF

Lantvärnsgatan 8
SE-652 21 Karlstad

 

Kontakt Neuropsykiatri

npf@kiron.care

Camilla Vikström

Kontaktperson NPF

Per aspera ad astra