Gratis föreläsningar under Våren 2024

Varmt välkomna på våra föreläsningar på Kiron Care Psykiatri, Lantvärnsgatan 8 i Karlstad. Anmälan via epost: ylva.olm@kiron.care eller på telefon 010 - 524 23 13

 

  • 8 april 17.00 – 18.30 ”ADHD hos flickor till ADHD hos kvinnor”.
    Psykolog Guliherme Guerra föreläser om hur ADHD hos flickor kan se ut, vilka är symptomen hos flickor och vilka svårigheter kan en vuxen kvinna med ADHD ha?”.
  • 9 april och 16 april  kl 16.00 – 19.00 ”Skills – Föräldrautbildning för dig med barn/anhörig med ADHD diagnos”.
    Beteendevetare Ylva Olm
    ger denna utbildning. Ylva har tidigare haft denna utbildning på BUP Region Värmland. Detta är en föreläsningsserie och man skall delta vid båda tillfällena för att ha genomgått hela utbildningen.

 

Plats: Kiron Care Psykiatri, Lantvärnsgatan 8, Karlstad
Anmälan skickas till: ylva.olm@kiron.care