Integritetspolicy

Kiron Care AB, nedan benämnt (“Företaget”) är ansvarigt för denna Integritetspolicy, nedan i denna text benämnt (“Policyn”).

Denna policy beskriver vilka uppgiftervi samlar in, i vilket syfte de samlas in och på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss.

Företaget är personuppgiftsansvarig i enlighet med dessa villkor och ansvarar för att behandling sker enligt gällande lagstiftning.

Sammanfattning över vad som händer på webbplatsen under ett besök

  • vi sparar webbaktivitet och kan komma att använda den i marknadsföringssyfte,
  • vi samlar in personuppgifter vid särskilda tillfällen i syfte att förbättra marknadskommunikation, produktinformation och kundkommunikation, samt
  • vi behandlar angivna personuppgifter genom att skicka in dem i integrerade system för att genomföra informationshantering.

Personuppgifter vi samlar in

Företaget inhämtar uppgifterna i första hand direkt från dig som kund. Exempel på personuppgifter vi samlar in är ditt namn, kontaktuppgifter till dig så som mobiltelefonnummer och e-postadress.

Företaget registrerar dina personuppgifter i samband med

  • när du fyller i din e-postadress eller ditt mobiltelefonnummer på webbplatsen,
  • om du kontaktar oss via e-post, via telefon, våra webbplatser och social media, eller
  • om du anmäler dig till företagets nyhetsbrev.

Insamling med samtycke

Genom att du fyller i ett samtyckesformulär på hemsidan (t.ex. prenumerera på nyhetsbrev, ta del av erbjudanden med mera)  så samtycker du till att dina personuppgifter (ex. ditt namn, telefonnummer och e-postadress) får användas i samband med den tjänst där du ombeds fylla i dina personuppgifter.

Vi samlar även in din IP-adress, geografisk position med mera föra att kunna bättre anpassa bland annat vår marknadsföring till dig.

När du besöker vår hemsida samtycker du även till att vi får lägga cookies, både så kallad förstaparts och tredjeparts cookies på din dator. Sådana cookies följer dig och ditt surfbeteende i syfte att kunna erbjuda dig marknadsföring som baseras på ditt beteende.

Information som kan lämnas ut

Vi kan dela med oss av information till andra företag som behandlar data på våra vägnar för att vi ska kunna utföra våra tjänster; t.ex. analys, distribution eller andra tjänster för att upprätthålla och tillämpa våra användarvillkor och leveransvillkor. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.

Företaget samarbetar endast med partners som behandlar personuppgifter inom EU/EES eller med företag som upprätthåller samma skyddsnivå som inom EU/EES genom att t.ex. ha anslutit sig till den s.k. Privacy Shield överenskommelsen mellan EU och USA.

Om cookies

När du använder vår webbplats och/eller appar kan det hända att personuppgifter samlas in via till exempel cookies. Detta görs dock endast via ett separat samtycke. Då lagras informationen om din användning och vilka sidor som besöks. Det kan vara teknisk information om din enhet och internetuppkoppling såsom operativsystem, webbläsarversion, IP-adress, cookies och unika identifierare.

Vid besök på våra webbplatser där våra tjänster tillhandahålls, kan olika tekniker användas för att känna igen dig i syfte att lära oss mer om våra användare. Detta kan ske direkt eller genom användning av teknik från tredje part. Om du önskar bli glömd på vår webbplats så tömmer du dina cookies på vår webbplats enligt instruktioner ifrån den webbläsare du använder.

Rättslig grund, lagring och gallring av personuppgifter

I och med att du lämnar uppgifter till Företaget ger du din tillåtelse till att Företaget registrerar och lagrar uppgifter om vilken tjänst du köpt samt behandlar de angivna personuppgifterna för angivna ändamål. Som legal grund för behandling kommer Företaget att hänvisa till uppfyllande av avtal, berättigat intresse eller samtycke. Om Företaget använder sig av berättigat intresse som grund, kommer det endast att göras i de syften som angetts ovan. Observera att du när som helst kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss, för kontaktuppgifter se rubriken Kontakta oss.

Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Företaget kommer att lagra dina personuppgifter så länge du är kund hos oss. Vid all hantering av personuppgifter iakttas alltid hög säkerhet och sekretess.

Dina rättigheter och val

Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka din information och vad som sparas. Företaget kommer på eget eller kundens initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Du kan även när som helst begära att dina uppgifter raderas eller att dess användning begränsas genom att kontakta oss (för kontaktvägar se rubriken Kontakta oss).

Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss får du gärna kontakta Företaget eller så kan du höra av dig till Integtitetsmyndigeheten (www.imy.se).

Du kan när som helst avstå från att ta emot marknadsföringskommunikation från oss genom att kontakta oss eller genom att avregistrera dig från vidare kommunikation i e-post och SMS som vi skickar dig.

Länkar till andra webbplatser

I händelse av att vår webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplatser, hemsidor, eller material publicerat hos tredje part, är dessa länkar endast för informationssyfte. Eftersom Företaget saknar kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller dess material ansvarar vi därför inte för dess innehåll. Företaget ansvarar inte heller för skador eller förluster som skulle kunna uppstå vid användning av dessa länkar.

Så här kontaktar du oss

För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om du har frågor, är du välkommen att kontakta oss på:

Kiron Care AB
Rörstrandsgatan 17, bv,
113 41 Stockholm

E-post: info@kiron.care