Behandling och utredning för barn och ungdomar.

Kiron Care är en privat vårdgivare med specialistkompetens inom barn- och ungdomspsykiatri.

Vår mottagning i Hedemora driver vi på uppdrag av Region Dalarna, inom ramen för vårdval BUP, vilket innebär att vi erbjuder samma insatser som övriga barrn- och ungdomspsykiatriska öppenvårdsmottagningar inom Region Dalarna. Vi tar emot patienter 0-18 år och deras vårdnadshavare. All kontakt med oss är kostnadsfri.

Hos oss arbetar psykologer, läkare, sjuksköterskor, socionom, beteendevetare, fysioterapeut och arbetsterapeut med gedigen erfarenhet.

Våra första besök är alltid på plats på vår mottagning på Morgatan 8 i Hedemora, men om behandlare bedömer det lämpligt kan besök även ges digitalt.

Du som är folkbokförd i annan region har möjlighet att få din vård hos oss, men i vissa fall kan det behövas en remiss. Mer information om gällande remisskrav för Sveriges regioner finns att ta del av på skr.se och på Region Dalarnas hemsida kan ni läsa mer om Vårdval BUP.

Egen remiss

Du kan enkelt skapa en egen vårdbegäran via formulär på 1177.se

Det finns flera sätt att bli patient hos oss

Remiss
Vi tar emot remisser från vårdgrannar så som vårdcentral, akutmottagning, ungdomsmottagning, skola, socialtjänst eller andra som har kontakt med vården.

Egenvårdbegäran (egen remiss)
Du kan också skicka en egen remiss till oss via ett formulär på 1177.

Akut (Dagtid)
Är ditt ärendet akut och och du redan tillhör BUP Kiron Care och mår akut dåligt, ring under dagtid: 010 – 524 23 31. Om du INTE tillhör BUP Kiron Care och mår akut dåligt, ring: 023-49 20 00

Kvällar, nätter och helger:
Ring avdelning 68, Falu Lasarett, telefon: 023-49 20 00

Yrkesverksam och vill ha kontakt med oss?

Är du yrkesverksam inom exempelvis skola, socialtjänst eller hälso- och sjukvård och önskar samverka med oss eller ta del av våra tjänster? Kontakta oss gärna via telefon; 010 - 524 23 31 eller e-post: kironcarebup.hedemora@regiondalarna.se.

Kontakt

Kiron Care BUP Hedemora

Morgatan 8
776 32 Hedemora

Telefon: 010 524 23 31

Telefontider
Måndag till fredag kl 8.00-17.00

E-post: bup@kiron.care

OBS! Om du skickar e-post kan vi inte garantera sekretessen, därför ber vi dig om du skickar e-post att be oss kontakta och delge telefonnummer. Vi ringer upp dig så snart vi kan. Skicka aldrig personnummer via e-post. Vi kan inte heller ge dig råd, förnya recept, boka eller avboka tid via e-post. Detta gör du lättast genom att logga in på 1177, ringa eller invänta att vi kontaktar dig.

 

 

 

Personal

Vi jobbar på Kiron Care BUP Hedemora

Kiron Care BUP Hedemora - Mottagningen

Joacim Sandvall

Verksamhetschef Psykiatri

Ylva Olm

Beteendevetare

Susanne Nygren

Sjuksköterska

Ylva Bergstad

Psykolog

Guilherme Guerra

Psykolog

Malaz Fadlalla

Specialistläkare

Katarina Jonsson

Vårdadministratör

Vi vill gärna ha era synpunkter på den vård vi ger.

Vi önskar din åsikt vare sig den är positiv eller negativ. Skulle du drabbas av en skada av vården så vill vi veta det så snart som möjligt för att åtgärda detta. Vid skador/brister i vården gör vi alltid anmälan till de myndigheter och försäkringsbolag som krävs. Du kontaktar i första hand den behandlare eller dennes chef på Kiron Care Barn- och ungdomspsykiatri Hedemora.
På sidan Synpunkter på vården hittar du mer information om Patientnämnden, försäkringsbolag och andra myndigheter som hjälper dig som patient om du behöver gå vidare i ett ärende.