MOTTAGNING för barn & vuxenpsykiatri

I Juni 2023 öppnade Kiron Care en privat mottagning i Karlstad för Barn- och vuxenpsykiatri. Vård, behandling och utredning erbjuds både på plats och digitalt.

Mottagning med specialistkompetens

Inom Kiron Care finns specialistkompetens inom barn-, ungdoms-, och vuxenpsykiatri, med gedigen erfarenhet av utredning och behandling. Hos oss arbetar läkare, sjuksköterska, psykologer, socionomer, beteendevetare, arbetsterapeut och fysioterapeut.

Vi arbetar utifrån en helhetsbild kring vad som ger en god psykisk hälsa och anpassar stödet och behandlingen efter individuella behov.

För dig som redan är patient
Du som redan är patient hos oss kan logga in i Vårdrummet för att kontakta oss, se dina bokade tider, ansluta till videomöten eller uträtta andra ärenden.

Prislista
För aktuella priser se vår prislista

Flexibla betalningsalternativ
Vi samarbetar med Svea för att erbjuda dig flexibla betalningsalternativ. Du väljer själv om du vill betala direkt, via faktura eller ansöka om avbetalning.

 

Våren 2024

Gratis föreläsningar

Tjänster

Vi erbjuder ett brett utbud av behandlingar

Läkemedelsbehandling vid ADHD/ADD

För patienter som behandlas med läkemedel för första gången eller påbörjar behandling på nytt efter uppehåll

För patienter som redan har genomgått neuropsykiatrisk utredning och fått diagnos ADHD eller ADD kan läkemedelsbehandling vara ett alternativ. Det bedöms av en läkare hos oss vid ett gemensamt besök (digitalt eller på plats) med patienten och dennes vårdnadshavare. Inför besöket behöver vi ta del av utredningen och aktuell läkemedelsförteckning.

Om det bedöms vara aktuellt med läkemedelsbehandling och patienten vill gå vidare med det, så erbjuds ett behandlingspaket. Då ingår uppföljning med läkare och sjuksköterska samt receptförnyelser, stöd och rådgivning under ett års tid.

För att boka tid för läkarbedömning behöver vi ha en egenremiss från dig som vårdnadshavare. Den fyller du i genom att logga in med BankID via nedanstående länk. Därefter går vi igenom remissen och kontaktar dig för att erbjuda en tid.

https://patient.nu/portal/showForm/befad418-0aa2-11ee-a420-fa163e329242

Det finns möjlighet att fortsätta med behandlingspaketet även efter det första året. Då ingår uppföljning med läkare och sjuksköterska samt receptförnyelser, stöd och rådgivning. Detta kan du prata med din behandlande läkare eller ansvariga sjuksköterska om.

Kiron Care

Barn-, Ungdoms- & Vuxenpsykiatri

Lantvärnsgatan 8
SE-652 21 Karlstad

Telefontid vardagar
08:00 – 17:00
010 – 524 23 30

För patienter som vill byta klinik

För patienter som redan har en pågående läkemedelsbehandling för ADHD eller ADD via annan klinik (privat eller region), men som vill byta till oss kan boka en tid för läkarbedömning. Inför samtalet behöver vi ta del av utredningen och aktuell läkemedelsförteckning.

Om patienten och läkaren är överens om att en överflyttning av läkemedelsbehandling är aktuell erbjuds ett behandlingspaket. Då ingår uppföljning med läkare och sjuksköterska samt receptförnyelser, stöd och rådgivning under ett års tid.

För att boka tid för läkarbedömning behöver vi ha en egenremiss från dig som vårdnadshavare. Den fyller du i genom att logga in med BankID via nedanstående länk. Därefter går vi igenom remissen och kontaktar dig för att erbjuda en tid.

Det finns möjlighet att fortsätta med behandlingspaketet även efter det första året. Då ingår uppföljning med läkare och sjuksköterska samt receptförnyelser, stöd och rådgivning. Detta kan du prata med din behandlande läkare eller ansvariga sjuksköterska om.

Neuropsykiatrisk utredning

Vid en neuropsykiatrisk utredning träffar familjen psykolog och specialistläkare. Under utredningen vill de ta reda på varför saker och ting är svårare eller jobbigare än det kan vara för andra jämnåriga. Ibland kan det vara en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som ställer till bekymmer i vardagen.

Utredningen genomförs genom intervjuer, genom att ni fyller i en del formulär samt att barnet får utföra några uppgifter. När utredningen är klar går ni tillsammans igenom resultatet och får chans att ställa alla de frågor som ni önskar. Ni får också med er utredningen hem i pappersform samt ett utlåtande som ni kan lämna till barnets skola, om ni önskar.

Vi kan också ompröva tidigare utredningar och diagnoser, en så kallad ”second opinion”.

De patienter som är intresserade av att genomgå en neuropsykiatrisk utredning hos oss får först träffa en psykolog för ett bedömningssamtal. Därefter tas beslut av psykolog och vårdnadshavare gemensamt huruvida det är aktuellt att gå vidare med en utredning.

 

 

Stöd och behandling

Psykologisk behandling 

Samtalsbehandling med psykolog för psykiatriska tillstånd som exempelvis depression, posttraumatiskt stressyndrom eller ångesttillstånd.

Länk till inloggning: https://patient.nu/portal/showForm/ea826c88-05cd-11ee-a420-fa163e329242

 

Psykoedukation

Om ett barn har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (eller annat psykiatriskt tillstånd) kan det finnas behov av att lära sig mer om detta. Det kan handla om vad det faktiskt innebär att ha en specifik funktionsnedsättning, tips kring olika strategier och annat som kan vara viktigt för att få vardagen att fungera. Vi vänder oss till barnet eller ungdomen och dennes viktiga närstående, såsom vårdnadshavare, syskon och andra betydelsefulla personer.

Länk till inloggning: https://patient.nu/portal/showForm/ea826c88-05cd-11ee-a420-fa163e329242

 

Föräldrastöd

Om ditt barn har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (eller annat psykiatriskt tillstånd) kan vårdnadshavare eller viktiga vuxna ha behov av stöd i hur man kan bemöta barnet i olika situationer och få stöd och råd kring olika problemområden som är aktuella för just er.

Länk till inloggning: https://patient.nu/portal/showForm/ea826c88-05cd-11ee-a420-fa163e329242

 

Läkemedelsbehandling vid andra psykiatriska tillstånd

Vid andra tillstånd så som depression eller ångestproblematik kan det ibland behövas hjälp av läkemedel, för att man lättare ska kunna komma tillrätta med det som är jobbigt eller svårt. Det är specialistläkare som kan göra bedömning och fatta beslut om läkemedelsbehandling.

Länk till inloggning: https://patient.nu/portal/showForm/ea826c88-05cd-11ee-a420-fa163e329242

 

Fysioterapeut

Tillhandahåller bedömning av motorik och rörelseförmåga. Sjukgymnast/Fysioterapeutisk behandling inom barn- och ungdomspsykiatri kan innehålla motorisk träning och insatser för fysiska problem relaterade till psykiatriska diagnoser. Sjukgymnast/Fysioterapeuten kan Du träffa på mottagningen, i Ditt hem eller via videomöte. Även föreläsning kring vikten av rörelse för psykiskt välbefinnande hålls av sjukgymnast/fysioterapeut.

Länk till inloggning: https://patient.nu/portal/showForm/ea826c88-05cd-11ee-a420-fa163e329242

 

Arbetsterapeut

Tillhandahåller kartläggning och bedömning av vardagsfungerande och aktivitetsförmåga. Detta som en del i diagnosutredning men också för att hitta vägar till en fungerande vardag. Arbetsterapeuten kan erbjuda insatser kring struktur och rutiner, anpassningar i miljö och/eller aktivitet, sömnkartläggning samt råd kring hjälpmedel. Stor vikt läggs vid kognitivt stöd för att vardag och aktiviteter ska fungera optimalt. Arbetsterapeuten kan Du träffa på mottagningen, i Ditt hem eller via videomöte. Även föreläsningar inom området sömn och vardagsfungerande hålls av arbetsterapeuten.

Länk till inloggning: https://patient.nu/portal/showForm/ea826c88-05cd-11ee-a420-fa163e329242

 

Hur funkar det?

För att söka vård hos oss behöver du som vårdnadshavare fylla i en egenremiss gällande ditt barn. Detta gör du enkelt på vår hemsida genom att logga in med BankID. Det finns tre olika typer av egenremisser, beroende på vad ni önskar hjälp med.

Om ni är osäkra på vilken remiss ni ska välja kan ni kontakta oss via telefon, så hjälper vi er. Många gånger finns behov av flera insatser, t ex läkemedelsbehandling,  psykologisk behandling och föräldrastöd. I de fallen räcker det att ni skickar en egenremiss, så utgår vi från den och planerar våra insatser tillsammans med er.

När vi tagit emot egenremissen gör vi en första bedömning, därefter kontaktar vi er för att boka en tid för ett första besök hos oss.

För er som inte har BankID eller av andra skäl inte kan eller vill kontakta oss via egenremiss finns möjlighet att ringa till mottagningen för att boka tid. Vår telefon är öppen under vardagar mellan kl. 08:00 – 17:00. Telefonnummer: 073-097 44 24.

Prislista
För aktuella priser se vår prislista

 

Personal

Vi jobbar på Kiron Care i Karlstad.

Kiron Care Karlstad - Mottagningen

Joacim Sandvall

Verksamhetschef Psykiatri

Ylva Olm

Beteendevetare

Catrin Jansson Hedqvist

Sjuksköterska